1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetskih stranica Međunarodnog ekonomskog foruma  „PERSPEKTIVE“, Dubrovnik, Uz jadransku cestu 40, (u daljnjem u tekstu: MEF PERSPEKTIVE), Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio, te da je suglasan sa Izjavom o tajnosti i povjerljivosti podataka (dalje: Izjava o povjerljivosti podataka) i načinima uporabe internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE. Ukoliko Korisnik sa istima nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti internetske stranice MEF PERSPEKTIVE.

2. Promjene povjerljivosti podataka

MEF PERSPEKTIVE je ovlašten izmijeniti Izjavu o  povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na internetskim stranicama MEF PERSPEKTIVE. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. MEF PERSPEKTIVE isključuje vlastitu odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

MEF PERSPEKTIVE prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama MEF PERSPEKTIVE, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata/prijava na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji MEF PERSPEKTIVE, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija u MEF PERSPEKTIVE, traženje informacija o proizvodima i uslugama MEF PERSPEKTIVE, postavljanje video zapisa, MEF PERSPEKTIVE može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, MEF PERSPEKTIVE je ovlašten zatražiti osobne informacije:  ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, te sliku.

MEF PERSPEKTIVE je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu internetskih stranica, poboljšao ponudu proizvoda i usluga MEF PERSPEKTIVE te ispitao vaše iskustvo s trećim stranama. MEF PERSPEKTIVE je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika  kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima i uslugama. Takav komentar može biti objavljen u oglašivačkim materijalima te na internetskoj stranici MEF PERSPEKTIVE. Osim toga, ako koristite internetske stranice MEF PERSPEKTIVE za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, MEF PERSPEKTIVE je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. MEF PERSPEKTIVE je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

MEF PERSPEKTIVE je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice MEF PERSPEKTIVE, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice MEF PERSPEKTIVE, vrstu pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu internet Protocol adresu (IP). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete internetskim stranicama MEF PERSPEKTIVE, putem „kolačića“ i  drugih alata. MEF PERSPEKTIVE koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje internetske stranice, analizu trendova, sakupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. MEF PERSPEKTIVE neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi u registar i/ili bazu podataka MEF PERSPEKTIVE ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. Objavljivanje osobnih informacija

MEF PERSPEKTIVE neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima, povezanim društvima/projektnim partnerima MEF PERSPEKTIVE.

MEF PERSPEKTIVE pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun MEF PERSPEKTIVE kao što su npr. slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka MEF PERSPEKTIVE. MEF PERSPEKTIVE može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku usluga,  slanje fizičke pošte i elektroničke pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

MEF PERSPEKTIVE je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite MEF PERSPEKTIVE i zaštite drugih. MEF PERSPEKTIVE je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika kada je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s poslovnim partnerima i klijentima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), MEF PERSPEKTIVE će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke MEF PERSPEKTIVE ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim pridruženim društvima/projektnim partnerima MEF PERSPEKTIVE.

5. Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da MEF PERSPEKTIVE ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na internetskim stranicama MEF PERSPEKTIVE.

6. Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, MEF PERSPEKTIVE poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako MEF PERSPEKTIVE provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s  internetske stranice MEF PERSPEKTIVE te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

7. Praćenje podataka

MEF PERSPEKTIVE je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. MEF PERSPEKTIVE koristi Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na internetskim stranicama MEF PERSPEKTIVE. Kao dio njihove usluge, Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima MEF PERSPEKTIVE nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE možda neće pravilno raditi. MEF PERSPEKTIVE može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime MEF PERSPEKTIVE.

8. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se samo na uporabu i objavljivanje informacija koje MEF PERSPEKTIVE prikuplja od Korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetskih stranica MEF PERSPEKTIVE imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. MEF PERSPEKTIVE ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

9. Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. MEF PERSPEKTIVE neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta, MEF PERSPEKTIVE će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima.

10. Primjena Izjave

Ova Izjava primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine do opoziva od strane MEF PERSPEKTIVE.