Dijalog poduzetnika – sudionika Kongresa sa predstavnicima zvaničnih državnih institucija i poslovnih asocijacija (Hrvatske – kao zemlje domaćina SKP) važan je programski sadržaj SKP. Cilj radnih posjeta je da se predstavnicima zvaničnih državnih institucija prenesu stavovi Kongresa o značaju poduzetništva te mogućnoistima i potrebama njegovog razvoja. Plan je da delegacije SKP, sastavljene od po nekoliko desetaka sudionika SKP, u konkretnim terminima, posjete: Predsjednicu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, gradonačelnika Zagreba te najvažnije poslovne asocijacije/institucije u Hrvatskoj (Hrvatska udruga poslodavaca – HUP, Hrvatska gospodarska komora – HGK, Hrvatska obrtnička komora – HOK, Hrvatska poljoprivredna komora – HPK, Udruga Hrvatski izvoznici – HI, Udruženje stranih ulagača – FIC, Nacionalno vijeće za konkurentnost – NVK, Hrvatsko udruženje menadžera – HUM te Hrvatska turistička zajednica – HTZ).

 

Konkretan Program posjeta zvaničnim državnim institucijama i najvažnijim poslovnim asocijacijama te poziv za sudjelovanje u sastavu delegacija SKP bit će blagovremeno objavljen na ovome mjestu.