Prijava za sudjelovanje
Congress
x
Congress
Informacije o sudioniku
Tržišna pozicija
Podaci o kontakt osobi
Podaci o sudionicima
- Ukloni sudionika
Spol:
Datum rođenja:
NAPOMENA:
A) Sadržaj svake kotizacije pogledajte u Ponudi za sudjelovanje na Kongresu .
+ Dodaj novog sudionika
Podaci o sudioniku
Spol:
Datum rođenja:
Hotelske usluge
- Ukloni osobu
Datum rezervacije:
Molimo da označite svaki datum za koji vršite rezervaciju.
+ Dodaj novu osobu
Marketinške usluge
Posebni popusti
Način plaćanja
Rezerviraj hotelski smještaj
Promoviraj se na kongresu
Potvrdi sudjelovanje
0 Euro
Vaša prijava je uspješna.
Hvala na sudjelovanju!
Hotelske usluge
Hotel
Marketing usluge kongresa
Marketing

POZIV/PONUDA ZA SUDJELOVANJE NA SKP 2018.