Projekt „Svjetski kongres poduzetnika 2018“ bit će realiziran u periodu od 04. do 07. 12. 2018 godine.

 

Projekt „Svjetski kongres poduzetnika 2018“ sastojat će se od niza komplementarnih aktivnosti kongresnog, stručnog, edukacijskog i izložbenog karaktera te propratnih aktivnosti (druženja, izleti…) koje će u međusobnom programskom i organizacijskom nadopunjavanju činiti jedinstven Projekt „SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA“ (dalje: SKP ili Kongres).

 

Kongres će se podjednako i paralelno baviti: (a) identificiranjem i prezentiranjem prepreka i mjera za razvoj poduzetništva – s jedne strane, te (b) promocijom uspješnih poduzetnika, poduzetničkih praksi, projekata i proizvoda – s druge strane, ali i (c) globalnim problemima današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) koji direktno i snažno utječu na globalni razvoj ekonomije i poduzetništva ili su im neravnopravna i neravnomjerna ekonomija i poduzetništvo uzročnici.

 

OKRUGLI STOL eksperata iz oblasti ekonomije i poduzetništa bavit će se identificiranjem i prezentiranjem uzroka, prepreka i mjera za razvoj poduzetništva. Potencijalni naziv teme je: „Kakvo poduzetništvo želimo ?!“. Cilj održavanja Okruglog stola je da se na nivou eksperata donese prijedlog teksta „Deklaracije o ulozi poduzetništva u globalnom razvoju“.

 

Na više SEKTORSKI STRUKTURIRANIH PANELA /SEKCIJA vodit će se rasprave o utjecaju globalnih problema današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) na razvoj poduzetništva, kao i o mogućim utjecajima poduzetništva na ove probleme. Istovremeno, vodit će se rasprave i o specifičnostima mogućeg razvoja poduzetništva po granama gospodarstva i interesnim/poslovnim funkcijama koje su zajedničke za cjelokupno poduzetništvo (npr. financije, upravljanje i sl.). Osnov za rasprave na panelima / sekcijama predstavljat će prijedlog teksta „Deklaracije o poduzetništvu“.

 

U okviru PLENARNIH ZASJEDANJA bit će realizirani glavni kongresni pozvani govori a predstavit će se iznimno uspješni poduzetnici, dobre poduzetničke prakse, uspješni projekti te kvalitetni i inovativni proizvodi. Na tzv. Završnoj plenarnoj sjednici bit će usvojeni svi zaključci i preporuke Kongresa kao i konačan tekst „Deklaracije o ulozi poduzetništva u globalnom razvoju“.

 

Ukupna rasprava rezultirat će donošenjem DEKLARACIJE O PODUZETNIŠTVU U GLOBALNOM RAZVOJU koju će usvojiti Kongres na završnom plenarnom zasjedanju. Deklaracija će predstavljati temeljni dokument za daljnji rad tijela Kongresa, sudionika Kongresa i svih poduzetnika sa dugoročnim ciljem: kvalitetnog predstavljanja poduzetništva i njegovog usmjeravanja u ispunjavanju uloge poduzetništva u svjetskom / globalnom razvoju.
Pored stručnih rasprava, u okviru Kongresa bit će realizirano još niz propratnih aktivnosti stručnog i društvenog karaktera koje su pobliže opisane u poglavlju 3.2.
Posebnu snagu Kongresa predstavlja i činjenica da Kongres ima i ogroman MARKETINŠKI POTENCIJAL koji će biti upotrijebljen na poseban način (vidi poglavlje 17.0.).

 

Oglas SKP mozaik (HR)(ENG)