DEKLARACIJA SVJETSKOG KONGRESA PODUZETNIKA 2018 

 

 

Svjetski kongres poduzetnika okuplja djelatne i inventivne ljude, posvećene stvaranju novih vrijednosti, produbljivanju ekonomskih i svakih drugih veza, okrenutih sigurnoj budućnosti u slobodi.

 

Poduzetnici, okupljeni na Svjetskom kongresu poduzetnika u Zagrebu, zajedno sa predstavnicima akademije, politike i društva, shvataju svoju aktivnost kao neprekidni angažman, inovativan i odgovoran prema sebi i prema drugima, kao i prema okruženju u kome djeluju.

 

Poduzetnici prihvataju, kao zalogu razvoja poduzetništva te poduzetničke kulture i ambijenta, takvu ulogu države koja će obezbjediti i podsticati svojim politikama aktivizam u rješavanju svih ekonomskih i društvenih izazova, koja će štititi individualnost svakog pojedinog sudionika ekonomskih procesa i pripadnika društva, koja će im osigurati slobodu u međusobnom povezivanju, poslovanju i djelanju, te koja će zaštiti sva njihova prava, prirođena i stečena.

 

U tako oblikovanom okruženju, poduzetnici se mogu u potpunosti posvetiti svojim aktivnostima,  a svaki pojedinac razviti i primijeniti sopstvene sposobnosti, stvarajući boljitak sebi, svojim obiteljima i društvu u kojem žive, slobodnom djelatnošću podizati ekonomiju, otvarati nova radna mjesta, unaprjeđivati proizvodne i društvene procese i podsticati društvenu dinamiku.

 

Tržišta koja podstiču poduzetništvo i koja na osnovu njega rastu i razvijaju se, moraju imati uređene uvjete poslovanja jednake za sve, do kraja izvedenu simetriju informiranosti i disperzirane izvore financiranja, zasnovane na partnerskom odnosu, jer nedostatak bilo kojeg od ovih uvjeta onemogućava na duži rok bilo kakvu inovacijsku djelatnost kako u ekonomiji, tako i u društvu.

 

Obrazovanje treba da podstiče kreativnost, aktivno i nesuspregnuto prihvatanje izazova i svladavanje prepreka, da budi i razvija intelektualnu radoznalost, na temelju prethodno prenijetih i ovladanih praktičnih vještina. Poduzetništvo se temelji i na općoj kulturi jednoga društva i svim vidovima njenog ispoljavanja – od umjetnosti do sporta, njenoj razvijenosti i otvorenosti, istovremeno je podstičući na daljnji razvoj i proboje. Zalažući se za podsticanje istraživačkog duha i djelatnosti te nastojanja da se današnji svijet i odnosi u njemu bolje shvate, da bi mogli da se unaprijede, Svjetski kongres poduzetnika prati i podržava aktivnosti sabrane u Inicijativi Horizon 2020 Evropske unije.

 

Poduzetništvom se stvara nova vrijednost, neostvariva bez osigurane slobode djelovanja. Poduzetništvu odgovara i uređeno i stabilno okruženje da bi se razvijalo. Socijalni mir i pravda, upućenost na pravednu raspodjelu, koja ne narušava osnovne odnose u primarnoj djelatnosti, ciljevi su kojima će svaki poduzetnik težiti. Podjednako, poduzetnik će težiti i uspostavljanju uređenih i uzajamno podstičućih odnosa sa zajednicom u okviru koje razvija svoju djelatnost.

 

Poduzetništvo je zbog toga osjetljivo prema problemima društvene zajednice u kojoj djeluje i trudi se da doprinese njihovom razrješenju, prema visokim standardima društvene odgovornosti.

 

Poduzetništvo iz istih razloga ne trpi diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, već se trudi da u svoje djelanje  uključi svakoga ko je dovoljno osposobljen da mu doprinese, bez obzira na razlike u dobi, spolu, ili po bilo kojoj drugoj osnovi. Poduzetništvo je tolerantno i može da se razvija samo u tolerantnoj sredini.

 

Otuda poduzetništvo ključno doprinosi uspostavljanju otvorenog, slobodnog i odgovornog društva, upućujući ga na razvoj i opšti boljitak. Svjestan ovoga, Svjetski kongres poduzetnika pridružuje se i naporu ostvarenja Ciljeva održivog razvoja Organizacije ujedinjenih naroda do 2030. godine.

 

DEKLARACIJA  SVJETSKOG KONGRESA PODUZETNIŠTVA 2018 – PDF

 

 DECLARATION ON WORLD CONGRESS OF ENTREPRENEURS 2018 – PDF