O SVJETSKOM KONGRESU PODUZETNIKA

 

Ideja o organizaciji i održavanju Svjetskog kongresa poduzetnika nastala je kao rezultat rada Regionalnog summita poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“ koji se tradicionalno održava u Dubrovniku (Hrvatska). Inicijativa 254 delegata iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Norveške, Njemačke, Srbije, Slovenije i Švicarske verificirana je u Dubrovniku  (Hrvatska) 05. 03. 2016., a potvrđena na Kopaoniku (Srbija) 22. 05. 2016. godine. Glavni organizator i vlasnik prava Svjetskog kongresa poduzetnika je Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ sa sjedištem u Dubrovniku. Suorganizatori su: Mreža mladih poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „4E – EKONOMIJA, ENERGIJA, EKOLOGIJA, EUROPA 2050“ i Međunarodni klub laureata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ sa uredima u: Dubrovniku, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Banja Luci, Podgorici, Skoplju i Celju. Glavni izvršni organizator je „PROMO-GLOBAL“. Uz prethodne, i Partneri-suorganizatori – značajne svjetske  kompanije, pružaju financijsku i drugu vrstu pomoći. Poslovnim operacijama Kongresa upravlja Glavno tajništvo, kao posebno tijelo (glavni tajnik je poduzetnik Vinko M. Ćuro), uz potporu programsko-organizacijskih tijela: Međunarodni programski odbor (predsjednik je prof. dr. Siniša Zarić), Znanstveno-stručni savjet (predsjednica je prof. dr. emeritus Slavica Singer), Organizacijski komitet (predsjednik je Luka Burilović) i Počasni savjet.

 

 

 

„Svjetski kongres poduzetnika 2018“ sastojat će se od niza komplementarnih aktivnosti kongresnog /  znanstveno-stručnog, edukacijskog i izložbenog karaktera te propratnih društvenih aktivnosti koje će, u međusobnom programskom i organizacijskom nadopunjavanju, činiti jedinstven Projekt „SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA“.

Kongres će se podjednako i paralelno baviti:

 

  (a) identificiranjem i prezentiranjem prepreka i mjera za razvoj poduzetništva

 

  (b) promocijom uspješnih poduzetnika, poduzetničkih praksi, projekata i proizvoda te

 

  (c) globalnim problemima današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) koji direktno i snažno utječu na globalni razvoj ekonomije i poduzetništva ili su im neravnopravna i neravnomjerna ekonomija i poduzetništvo uzročnici.

 

Ukupna znanstveno-stručna rasprava rezultirat će donošenjem DEKLARACIJE O PODUZETNIŠTVU U GLOBALNOM RAZVOJU. Prednacrt sadržaja Deklaracije predlaže Direktorijat Programa na čijem je čelu direktor Programa prof. dr. Bahrija Umihanić (Bosna i Hercegovina). Nacrt Deklaracije usvaja Znanstveno-stručni savjet pod predsjedavanjem prof. dr. emeritus Slavice Singer (Hrvatska). Prijedlog Deklaracije usvaja Okrugli stol eksperata, a završni tekst usvaja Kongres na svom završnom plenarnom zasjedanju.
 

Deklaracija će predstavljati temeljni dokument za daljnji rad tijela Kongresa, sudionika Kongresa i svih poduzetnika u svijetu, sa dugoročnim ciljem: kvalitetnog predstavljanja poduzetništva i njegovog usmjeravanja u ispunjavanju uloge poduzetništva u globalnom razvoju.

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru da se dominantno bavi operativnim problemima poduzetništva ali želi govoriti i zauzeti svoje stajalište o mogućnostima i neophodnosti kvalitetnijeg razvoja društveno-odgovornog poduzetništva te ulozi poduzetništva u svijetu u narednim desetljećima.

Svjetski kongres poduzetnika prioritetno se želi baviti globalnim problemima današnjice !?

Pri tome, Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje ! Želi se uključiti u komuniciranje (i doprinositi rješavanju) glavnih problema današnjice koji predstavljaju i uzrok ali i posljedicu ekonomskog neravnomjernog i neravnopravnog razvoja a samim time i poduzetništva. Posljednju svjetsku ekonomsku krizu 2008. g. (a samim time i zastoj u poduzetničkom razvoju te propadanje ogromnog broja tvrtki – više privatnih nego državnih, jer su one nezaštićenije i samim time ranjivije) nisu izazvale samo špekulacije na američkom tržištu financija i nekretnina. Dalekosežniji uzrok krije se u ratovima, siromaštvu polovine svjetske populacije i njima izazvanom terorizmu. Mi svi, pojedinačno, uglavnom s lakoćom možemo rješavati probleme koji su tu, blizu nas, i koji nas se direktno dotiču. Ali njihovo rješavanje ne rješava dugoročne i indirektne probleme i uzroke koji za posljedicu imaju zastoj u ekonomskom / poduzetničkom razvoju i trajno uništavanje vrijednosti koje su stvarane desetljećima.

Kada se u bilo kojoj oblasti želi postići više, sve što se nalazi kao prepreka ili nepoznanica za postizanje toga cilja, tretira se kao problem ili izazov kojega je potrebno riješiti da bi se postavljeni ciljevi ostvarili.

SKP polazi od teze da se brojni društveni problemi u svijetu mogu riješiti ravnomjernijim i ravnopravnijim te, u pojedinim područjima svijeta, bržim i održivim (ekonomskim) razvojem. Poduzetništvo, kao najslobodniji i najkreativniji oblik radnog i stvaralačkog angažmana čovjeka, predstavlja snažnu polugu u postizanju toga cilja.

MISIJA SVJETSKOG KONGRESA PODUZETNIKA JE DA PREZENTIRA PODUZETNIŠTVO KAO NEZAMJENJIVU POLUGU EKONOMSKOG RAZVOJA I RJEŠAVANJA AKTUALNIH PROBLEMA U SVIJETU. 

 

 

CILJEVI SVJETSKOG KONGRESA PODUZETNIKA

 

 • Opći cilj je promocija značaja, svrhe i kulture poduzetništva.
 • Specifični ciljevi  su:
 1. Identificiranje i prezentiranje prepreka za razvoj poduzetništva
 2. Identificiranje i prezentiranje mjera za unaprjeđenje poduzetništva
 3. Informiranje javnosti o značaju poduzetništva za sveukupan ekonomski i društveni razvoj
 4. Promocija uspješnih poduzetnika
 5. Promocija dobrih poduzetničkih praksi
 6. Promocija dobrih i kreativnih projekata
 7. Promocija kvalitetnih i inovativnih proizvoda/usluga
 8. Promocija novih (industrijskih) tehnologija
 9. Promocija novih trendova u marketingu i IC tehnologijama
 10. Promocija cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo
 11. Neposredni razgovori sa nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji domaćinu te u pojedinim zemljama sudionicima Kongresa.