Glavni sponzori Svjetskog kongresa poduzetnika 2018 su najznačajnije kompanije sa posebno naglašenim društveno odgovornim poslovanjem i investicijskim aktivnostima. Aktualni su pregovori sa švedskom IKEOM, njemačkim ALLIANZOM, srbijanskom MK GRUPOM, hrvatskom PODRAVKOM, turskom DOGUS GRUPOM... Značaj i snaga budućih sponzora Svjetskog kongresa poduzetnika 2018 nije samo u njihovoj veličini i financijskoj snazi. Sponzori SKP 2018 bit će i mnoge (manje) inovativne i kreativne kompanije te kompanije sa specifičnom djelatnošću i originalnim poslovnim konceptom. Ukupan broj sponzora ograničen je na 40.

Metalac
Luka kotor
tikveš
klinika svjetlost
alkaloid
celjski sajam
metal product