Program „Partnerstvo sa Svjetskim kongresom poduzetnika“ je specifičan Program. Ističe se aranžman „PARTNER-SUORGANIZATOR“. Partneri-suorganizatori mogu biti samo istaknute kompanije s naglašenim pozitivnim konceptom i rezultatima poslovanja. Partneri-suorganizatori Svjetskog kongresa poduzetnika 2018 su: METALAC GRUPA (Srbija), LUKA KOTOR (Crna Gora), TIKVEŠ (Makedonija), KLINIKA SVJETLOST (Hrvatska), ALKALOID (Makedonija) i drugi. Broj Partnera-suorganizatora ograničen je na 12. Ostali partneri Svjetskog kongresa poduzetnika 2018 su najznačajnije institucije, organizacije i kompanije sa sjedištem u Zagrebu i okruženju (najkvalitetniji hoteli, infrastruktura i oprema za MICE, ustanove i kompanije iz oblasti kulture i turizma i drugi).

Metalac
luka kotor
tikveš
klinika svjetlost
alkaloid