FOTOGRAFIJE VODEĆIH LJUDI

Prof. dr. sc. Velimir Srića

Predsjednik Programskog odbora MEF PERSPEKTIVE i potpredsjednik Znanstveno - stručnog savjeta SKP, Hrvatska

Vinko M. Ćuro

Predsjednik Upravnog odbora MEF PERSPEKTIVE i glavni tajnik SKP, Hrvatska

Dragoljub Vukadinović

Predsjednik Inicijativnog odbora SKP, Srbija

prof. dr. emerit. Slavica Singer

Predsjednica Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Hrvatska

Luka Burilović

Predsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Hrvatska

Prof. dr. Siniša Zarić

Predsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Srbija

Živko Mukaetov

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Makedonija

Midhat Terzić

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Bosna i Hercegovina

Mr. sc. Franc Pangerl

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Slovenija

Prof. dr. Reinhard Priebe

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Njemačka

Prof. dr. Franz Schausberger

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Austrija

Svetlana Vuksanović

Potpredsjednica Međunarodnog programskog odbora SKP, Crna Gora

Irfan Fusha

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Kosovo

Dr Bernhard Prestel

Potpredsjednik Međunarodnog programskog odbora SKP, Švicarska / Njemačka

Liora Katzenstein

Potpredsjednica Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Izrael

Prof. dr. Biljana Sekulovska-Gaber

Potpredsjednica Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Makedonija

Prof. dr. Bahrija Umihanić

Potpredsjednik Znanstveno-stručnog savjeta i direktor Programa SKP, Bosna i Hercegovina

Dr. Sanja Popović - Pantić

Potpredsjednica Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Srbija

Anka Brus

Potpredsjednica Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Slovenija

Predrag Mitrović

Potpredsjednik Znanstveno-stručnog savjeta SKP, Crna Gora

Svetozar Janevski

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Makedonija

Vladimir Ferdelji

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Hrvatska

Tanja Skaza

Potpredsjednica Organizacijskog komiteta SKP, Slovenija

Aleksandar Marković

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Srbija

Vasilije Kusovac

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Crna Gora

Mirjana Čagalj

Potpredsjednica Organizacijskog komiteta SKP

Nijaz Skenderagić

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Bosna i Hercegovina

Alajdin Fusha

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Kosovo

Branislav Baćović

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Srbija

Stjepan Šafran

Potpredsjednik Organizacijskog komiteta SKP, Hrvatska

Zvezdana Oluić

Nacionalni tajnik MEF PERSPEKTIVE za Crnu Goru i direktorica Komunikacija SKP (Podgorica)

Mr. sc. Nina Ermenc

Nacionalni tajnik MEF PERSPEKTIVE za Sloveniju i direktorica Izložbe „EXPO.SKP“ (Celje)

Mr. Milica Daković

Predsjednica Mreže mladih poduzetnika 4E i direktorica Posebnog odjela SKP za mlade poduzetnike, Crna Gora

Ljubica Kostić - Bukarica

Direktorica Posebnog odjela za žene-poduzetnice SKP, Crna Gora

Gordana Paunović

Glavna izvršna direktorica za programske sadržaje SKP

Goran Jokanović

Glavni izvršni direktor za operacije SKP

FLYERI

Flyer MOZAIK SKP - Preuzmite dokument
(PDF)
Flyer SKP, hrvatski jezik - Preuzmite dokument
(PDF)
Flyer SKP, engleski jezik - Preuzmite dokument
(PDF)
Flyer ZDRAV ŽIVOT - Preuzmite dokument
(PDF)
Flyer PUTUJMO HRVATSKOM - Preuzmite dokument
(PDF)

LOGOTIPI

MEF PERSPEKTIVE - Preuzmite dokument
(PDF)

MEF PERSPEKTIVE

U krug

( PDF , AI )

U kvadratu

( PDF , AI )

Samo znak

( PDF , AI )

Znak gore, bez podnaslova

( PDF , AI )

Znak gore

( PDF , AI )

Znak lijevo, bez podnaslova

( PDF , AI )

Znak lijevo

( PDF , AI )

Samo logotip, bez podnaslova

( PDF , AI )

Samo logotip

( PDF , AI )

Negativ

( PDF , AI )

SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA

Znak lijevo

( PDF , AI )

Znak lijevo + datum

( PDF , AI )

Znak centralno

( PDF , AI )

Znak centralno + datum

( PDF , AI )

Znak lijevo, samo engleski

( PDF , AI )

Znak lijevo, samo hrvatski

( PDF , AI )

Znak iznad, samo engleski

( PDF , AI )

Znak iznad + datum, samo engleski

( PDF , AI )

Samo znak

( PDF , AI )

Znak + WCE

( PDF , AI )

Knjiga standarda

SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA - Preuzmite dokument
(PDF)

KLUB STVARATELJI ZA STOLJEĆA

SZS badge

( PDF )

CFC badge

( PDF )

4E - MREŽA MLADIH PODUZETNIKA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

Uspravni

( PDF , AI )

Uspravni, s podnaslovom

( PDF , AI )

Horizontalni

( PDF , AI )

Horizontalni, s podnaslovom

( PDF , AI )

Samo znak

( PDF , AI )

PROMO - GLOBAL

Samo logotip

( PDF , AI )

U krug

( PDF , AI )

U kvadrat

( PDF , AI )

Samo znak

( PDF )

Znak gore

( PDF , AI )

Znak lijevo

( PDF )

Negativ

( PDF , AI )

Knjiga standarda

PROMO GLOBAL - Preuzmite dokument
(PDF)

2017 - GODINA PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI

Logo

( PDF )

PROJEKT STVARATELJI ZA STOLJEĆA

Logo

( PDF )

300 NAJBOLJIH - REGIONALNI SUMMIT PODUZETNIKA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

300 najboljih

( PDF )

PROMOTOR POVELJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Logo

( PDF )

PROJEKT EXPO HRVATSKA

Logo

PROJEKT BUSINES EXPO - REGIONALNI POSLOVNI SAJAM

Logo

PROJEKAT PUTUJMO HRVATSKOM

Dva reda, crveni kvadratići, plava pozadina

( PDF )

Dva reda, crveni kvadratići

( PDF )

Dva reda, plavi i crveni kvadratić

( PDF )

Jedan red, crveni kvadratići, plava pozadina

( PDF )

Jedan red, crveni kvadratići

( PDF )

Jedan red, plavi i crveni kvadratić

( PDF )