Na SKP 2018 mogu sudjelovati sve vrste zainteresiranih kompanija i organizacija (gospodarski subjekti, tvrtke, obrtnici, nevladine organizacije, poslovne asocijacije i udruge, obrazovne institucije, državni organi i organizacije, lokalne i regionalne zajednice, mediji…). Za svakoga prijavljenog sudionika prethodno treba postojati preporuka za sudjelovanje druge organizacije. Preporuka se organizatoru dostavlja na e-mail ekonomija@promo-perspektive.com Za preporuku koristiti Obrazac Preporuka SKP18.
Ukoliko preporuka ne postoji, organizator će cijeniti mogućnost sudjelovanja prijavljenog sudionika na osnovu reference odnosno podataka navedenih u Prijavi za sudjelovanje te na osnovu utvrđene strukture sudionika. Broj sudionika po zemljama je ograničen kako je to navedeno u dokumentu Struktura sudionika SKP 2018..
Svaki zainteresirani sudionik, na SKP može sudjelovati sva četiri (4) dana trajanja Kongresa (u statusu VIP ili GOLD), a može, alternativno, po vlastitom izboru, sudjelovati samo 1, 2 ili 3 dana. Vidjeti POZIV ZA SUDJELOVANJE – tablica 1. Obratite pažnju i na tablicu 2: Mogućnosti i uvjeti plaćanja, popusti i bonifikacije.