MOGUĆNOSTI NACIONALNOG SUDJELOVANJA u Programu2017. – Godina poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europite naSvjetskom kongresu poduzetnika“, u Zagrebu, od 04. do 07. 12. 2018.

 

Na III Regionalnom summitu poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“, održanom u Dubrovniku početkom 2016. godine, više od 200 sudionika iz 11 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Norveška, Njemačka, Srbija, Slovenija i Švicarska) podržalo je dvije inicijative Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ (dalje: MEF PERSPEKTIVE) važne za budućnost i razvoj poduzetništva:

 

  1.  Da se 2017. godina proglasi i obilježi kao GODINA PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (dalje: 2017-GP) i
  2. Da se u proljeće 2018. godine u Hrvatskoj organizira SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA (dalje: SKP 2018) .

Globalni problemi današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) te zalaganje za ravnomjeran, ravnopravan i uravnotežen razvoj, temeljni su lajtmotiv organiziranja projekata „2017–GP“ i „SKP 2018“.

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje! Svjetski kongres poduzetnika želi zajednicu nadahnuti na dobra djela! Stoga je tema SKP 2018: „PODUZETNIŠTVO: LJUDI. SURADNJA. RAZVOJ. SIGURNOST“. Opći cilj Svjetskog kongresa poduzetnika je: promocija značaja, svrhe i kulture poduzetništva.

 

 

MOGUĆNOSTI NACIONALNOG SUDJELOVANJA u Programu „2018. – Godina poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi“ te na „Svjetskom kongresu poduzetnika“ – PDF

 

 

POSSIBILITIES OF NATIONAL PARTICIPATION  in the Programme 2017 – the Year of Entrepreneurship in Central and South-East Europe”and “The World Congress of Entrepreneurs “ in Zagreb, from 04th to 07th December 2018

At III Regional Summit of Entrepreneurs of Central and South-East Europe “300 NAJBOLJIH” that took place in Dubrovnik in early 2016, more than 200 participants from 11 countries (Austria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Kosovo, Macedonia, Norway, Germany, Serbia, Slovenia and Switzerland) supported two initiatives of International Economic Forum “PERSPEKTIVE” (hereinafter referred to as: IEF PERSPEKTIVE) important for the future and development of entrepreneurship:

 

  1. To proclaim and mark 2017 as THE YEAR OF ENTREPRENEURSHIP IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE (hereinafter: 2017–YE)  and
  2. To organise the WORLD CONGRESS OF ENTREPRENEURS (hereinafter: WCE) in autumn 2018 in Croatia.

Global problems of today (wars, poverty, terrorism, numerous threats to planet), and advocating for steady, equal and balanced development, are the basic leitmotif for organisation of the projects 2017-YE and WCE 2018. 

The World Congress of Entrepreneurs does not intend to change the world but has the intention and need to contribute to changing the world – for better! The World Congress of Entrepreneurs wants to inspire the community to do good deeds! It is why the theme of the Congress is: “ENTREPRENEURSHIP: PEOPLE. COOPERATION. DEVELOPMENT. SECURITY.” General objective of the World Congress of Entrepreneurs is: promotion of significance, purpose and culture of entrepreneurship.

 

 

POSSIBILITIES OF NATIONAL PARTICIPATION in the Programme “2018 – the Year of Entrepreneurship in Central and South-East Europe” and “The World Congress of Entrepreneurs“ – PDF