Kontakt

Organizator Kontakt & Lokacija

Mihanovićeva 1, 10000

Zagreb, Hrvatska

poduzetnistvo@promo-perspektive.com

komunikacije@congress.hr

glavni-tajnik@congress.hr