• R. Kvesić, Hrvatska;
 • V. M. Ćuro, Hrvatska;
 • Z. Oluić, Crna Gora;
 • E. Polimac, BiH / Švedska;
 • D. Lesinger, Hrvatska;
 • D. Sorić, Hrvatska;
 • Z. Alomerović, BiH;
 • G. Paunović, Srbija;
 • E. Osmanović, Imel, BiH;
 • E. Mujić, Imel, BiH;
 • A. Matijašević, Srbija;
 • A. Maras, Crna Gora;
 • T. Miletić, Hrvatska.
 • Korištene fotografije raznih autora, kako je naznačeno u sadržaju.