Program prezentiranja kompanija, proizvoda i usluga na „EXPO.SKP.CROATIA“, osim na izložbenim prostorima/štandovima, zamišljen je kao vrlo dinamičan program u kojemu će veliki broj izlagača-sudionika Izložbe „EXPO.SKP“, kao i sudionici Kongresa, realizirati svoje kreativne prezentacije i promocije – u konkretnim programskim terminima.
Cjelokupna Izložba „EXPO.SKP.CROATIA“ bit će velika petodnevna scena u čijim sadržajima će uživati brojni posjetitelji – od građana-potrošača, preko sudionika i gostiju Kongresa, do novinara i članova ocjenjivačkih sudova koji će pratiti, ocjenjivati i nagrađivati najkvalitetnije i najkreativnije prezentacije. Svakoj najavljenoj prezentaciji i od organizatora će biti posvećena individualna pozornost.

 

Vaša zamisao i ideja te naša kreativnost, uz međusobnu sinergiju, stvorit će maštoviti svijet prezentacije produkata vašega biznisa.

 

Prvi nacrt Programa prezentiranja na „EXPO.SKP.CROATIA“ bit će objavljen na ovome mjestu.

 

Pressefoto