DA LI ZNATE KOJA ZEMLJA NA SVIJETU NEMA NIJEDNU NEZAPOSLENU OSOBU ?!
U posljednjim mjesecima, inicijativa 254 sudionika Regionalnog summita poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 Najboljih“ iz ožujka 2016. godine, da se u proljeće 2018. godine u Hrvatskoj održi SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA, postepeno se oživotvoruje.
Svjetski kongres poduzetnika (SKP) bit će održan od 24. do 27. 10. 2018. godine u Hrvatskoj. Glavni organizatori Kongresa su: Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“, Mreža mladih poduzetnika „4E – EKONOMIJA, ENERGIJA, EKOLOGIJA, EUROPA 2050“, Međunarodni klub laureata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ te nekoliko desetaka uglednih kompanija i asocijacija iz više zemalja.
Organizatori su projicirali sudjelovanje 2.135 sudionika iz 45 zemalja a mogućnost sudjelovanja planirana je za uglednije kompanije i organizacije po principu „preporuke“. Očekuje se da će zemlje partneri Kongresa biti: Slovenija, Srbija i jedna od zemalja izvan europskog kontinenta sa kojom Hrvatska ima razvijeniju gospodarsku suradnju. Pokrovitelji su: predsjednica Republike Hrvatske (RH), Sabor RH, Vlada RH i Grad Zagreb, kao i vlade te ministarstva gospodarstva zemalja sudionica Kongresa.
Iz Direktorata programa Kongresa, kojega predvodi prof. dr. Bahrija Umihanić iz BiH, predloženo je da naziv i tema prvog Kongresa bude: „PODUZETNIŠTVO: LJUDI. SURADNJA. RAZVOJ. SIGURNOST“, o čemu su veoma brzo konačnu odluku donijeli Međunarodni programski odbor, kojega predvodi ugledni poduzetnik i liječnik prof. dr. Nikica Gabrić i Znanstveno-stručni savjet, na čijem je čelu stručnjakinja za ekonomiju i poduzetništvo svjetskoga glasa prof. dr. emeritus Slavica Singer, koja je nedavno, u povodu održavanja sastanka Radne grupe toga tijela, izjavila: „Opći cilj održavanja Svjetskog kongresa poduzetnika je globalna promocija značaja poduzetništva. Svjetski kongres poduzetnika prioritetno se želi baviti globalnim problemima današnjice !? Pri tome, Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje“.
„Kada bismo poduzetništvu, u bilo kojoj zemlji, posvetili pažnju koje ono, kao važan resurs, zaista zaslužuje, da npr. zainteresirani mogu za jedan dan i za jedan euro registrirati i ugasiti tvrtku, da mogu sudske sporove rješavati za 60 dana, da mogu sa tri puta manje dokumenata – nego što je to slučaj danas – doći do obrtnih financijskih sredstava, da se poduzetnicima u društvu posveti više medijske pažnje…, tada takva zemlja ne bi imala niti jednu nezaposlenu osobu“ – izjavio je nedavno gospodin Dragoljub Vukadinović, predsjednik Inicijativnog odbora za organiziranje Kongresa i predsjednik „METALAC“ GRUPE iz Gornjeg Milanovca – kompanije koja je jedan od Partnera-suorganizatora ovoga važnog događaja.
Inače, prvi Svjetski kongres poduzetnika održava se i u povodu „2017. – GODINE PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI“.

 

Glavno tajništvo SKP 2018. Zvezdana Oluić, direktorica Komunikacija

 

Priopćenje za medije SKP 2018. – PDF