Svjetski kongres poduzetnika

Hrvatska, Zagreb 24. – 27. 10. 2018.

The world Congress of Entrepreneurs

Hrvatska, Zagreb 24. – 27. 10. 2018.

Mi gradimo

Poduzetništvo je temelj razvoja zajednice a poduzetnici su njeni graditelji.

Branko Roglić, ORBICO GRUPA, Hrvatska

We build

Entrepreneurship is the foundation of community development and entrepreneurs are its builders.

Branko Roglić, ORBICO GROUP, Croatia

Mi stvaramo bolji svijet

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje !

Dragoljub Vukadinović, METALAC GRUPA, Srbija

We make better World

The World Congress of Entrepreneurs does not intend to change the world but has the intention and need to contribute to changing the world – for better !

Dragoljub Vukadinović, METALAC GROUP, Serbia

Mi razvijamo

Poduzetništvo ima nemjerljiv značaj za ekonomski i sveukupan društveni razvoj.

Ante Vlahović, ADRIS GRUPA, Hrvatska

We develop

Entrepreneurship has immense significance for economic and overall development.

Ante Vlahović, ADRIS GROUP, Croatia

Mi generiramo blagostanje

Poduzetništvo je nezamjenljiv generator društvenog blagostanja.

Snježana Kopruner, TMT, Bosna i Hercegovina

We generate social well-being

Entrepreneurship is an irreplaceable generator of social welfare.

Snježana Kopruner, TMT, Bosnia and Herzegovina

Mi generiramo nove prilike

Poduzetništvo je nezamjenljiv generator novih prilika.

Biljana Jovanović, LUNA, Srbija

We generate new opportunities

Entrepreneurship is an irreplaceable generator of new opportunities.

Biljana Jovanović, LUNA, Serbia

Mi pokrećemo društvo

Poduzetništvo pokreće društvo. Ono doprinosi njegovoj dinamičnosti.

Tanja Skaza, SKAZA, Slovenija

We move society forward

Entrepreneurship moves society forward. It contributes to social dynamism.

Tanja Skaza, SKAZA, Slovenia

Mi stvaramo povijest

Samo oni koji se odvaže stvaraju povijest !

Svetozar Janevski, TIKVEŠ, Makedonija

We make history

Only those who dare, make history !

Svetozar Janevski, TIKVEŠ, Macedonia

Mi zapošljavamo

Poduzetništvo kreira nova radna mjesta i generira zapošljavanje.

Bernarda Cecelja, BERNARDA, Hrvatska

We employ

Entrepreneurship creates new jobs and generates employment.

Bernarda Cecelja, BERNARDA, Croatia

Mi donosimo prosperitet

Poduzetnici i poslodavci su zaslužni da imamo fondove, da razvijamo kulturu, sport, zdravstvo,  obrazovanje,  nauku…

Svetlana Vuksanović, UNIJA POSLODAVACA
CRNE GORE, Crna Gora

We bring prosperity

Owing to entrepreneurs and employers, we have funds and develop culture, sports, health system, education and science.

Svetlana Vuksanović, EMPLOYERS FEDERATION, Montenegro

Mi stvaramo

Poduzetništvo predstavlja snažnu polugu stvaralačkog angažmana čovjeka.

Mila Litvinjenko, AURA, Srbija

We create

Entrepreneurship is a strong lever for human creative engagement.

Mila Litvinjenko, AURA, Serbia

Mi integriramo

Poduzetništvo spaja kreativnost i rad u sinergiju kojom se menja svet.

 

Dr. Sanja Popović Pantić

UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, Srbija

We integrate

Entrepreneurship joins creativity and work in synergy that changes the world.

 

Dr. Sanja Popović Pantić

ASSOCIATION OF BUSINESS WOMEN IN SERBIA, Serbia

Vrijeme preostalo do početka kongresa:

Svjetski kongres poduzetnika

Na III Regionalnom summitu poduzetnika Srednje i Jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“, održanom u Dubrovniku, 254 sudionika iz 11 zemalja pokrenulo je, 05. 03. 2016. godine, inicijativu da se u proljeće 2018. godine u Hrvatskoj organizira SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA.

SKP 2018 U BROJKAMA:  2.135 redovnih sudionika.  45 zemalja.  4  + 3 dana trajanja.  5.000 sudionika na Svečanosti otvaranja.  3.000 gostiju na Gala večeri.  Više od 70 programskih sadržaja.  200 partnera u realizaciji.  7 programsko-organizacijskih tijela.  250 članova programsko-organizacijskih tijela.  350 akreditiranih medija.

SKP 2018 CILJEVI / REZULTATI:

  •     Donošenje Deklaracija o ulozi poduzetništva u globalnom razvoju.
  •     Proglašenje 5. 3. Svjetskim danom poduzetnika.
  •     Proglašenje prve Aleje poduzetnika u svijetu.
  •     Imenovanje više od 2.000 Ambasadora poduzetništva.

Više informacija

2017. - Godina poduzetništva

Prvi Svjetski kongres poduzetnika održava se i u povodu 2017. - Godine poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Više informacija

Važni linkovi / Partneri

Erfolgskritische Inhalte treffen auf effektives Networking.

Egal ob Executive oder Young Professional, Kreativer oder Stratege, Neugründer oder Urgestein: Alle unserer 3000 Teilnehmer sind hier, um am Puls aktueller Trends zu bleiben, ihre nächsten Partner oder Kunden zu treffen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Unsere Formate wissen das und sind deshalb wie gemacht dafür.

20 Minuten
MEF PERSPEKTIVE
40 Minuten
UJEDINJENI NARODI
40 Minuten
M.M.F.
40 Minuten
SVJETSKA BANKA
20 Minuten
EBRD
40 Minuten
ILO
40 Minuten
IOE
40 Minuten
BUSINESS EUROPE
40 Minuten
EUROPSKI PARLAMENT
40 Minuten
EUROPSKA KOMISIJA
40 Minuten
PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE
40 Minuten
HRVATSKI SABOR
40 Minuten
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
40 Minuten
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
40 Minuten
GRAD ZAGREB
40 Minuten
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
40 Minuten
LUKA KOTOR
40 Minuten
SVJETLOST KLINIKA
40 Minuten
ALKALOID
40 Minuten
TIKVEŠ
40 Minuten
METALAC
40 Minuten
OBRAZOVNA GRUPA ZRINSKI
40 Minuten
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
40 Minuten
CELJSKI SAJAM
40 Minuten
VELEUČILIŠTE VERN
40 Minuten
AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI BIH
40 Minuten
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
40 Minuten
HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA
40 Minuten
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA MAKEDONIJE
40 Minuten
ASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA CRNE GORE
40 Minuten
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA U BIH
40 Minuten
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Pokrovitelji i sponzori

Pokrovitelji i sponzori

Erfolgskritische Inhalte treffen auf effektives Networking.

Egal ob Executive oder Young Professional, Kreativer oder Stratege, Neugründer oder Urgestein: Alle unserer 3000 Teilnehmer sind hier, um am Puls aktueller Trends zu bleiben, ihre nächsten Partner oder Kunden zu treffen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Unsere Formate wissen das und sind deshalb wie gemacht dafür.

GLAVNI POKROVITELJ
PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVNI POKROVITELJ
HRVATSKI SABOR
GLAVNI POKROVITELJ
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
 POKROVITELJ
MINISTARTSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
GLAVNI POKROVITELJ
GRAD ZAGREB
PARTNER - SUORGANIZATOR
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PARTNER - SUORGANIZATOR
METALAC
PARTNER - SUORGANIZATOR
LUKA KOTOR
PARTNER - SUORGANIZATOR
SVJETLOST KLINIKA
PARTNER - SUORGANIZATOR
ALKALOID
PARTNER - SUORGANIZATOR
TIKVEŠ
PARTNER
CELJSKI SAJAM
POKROVITELJ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
POKROVITELJ
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE
POKROVITELJ
SVEUČILIŠTE ISEMI IZRAEL
NACIONALNI PARTNER
UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE
POKROVITELJ
VELEUČILIŠTE VERN
POKROVITELJ
AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI BIH
 POKROVITELJ
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
 UZ POKROVITELJE I PARTNERE
SKP PODRŽAVAJU I: